I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Oświadczenie Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki

W związku z toczącą się wojną w Ukrainie, Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki popiera apel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do narodu rosyjskiego z dnia 26.02.2022. Zwracamy się także do wszystkich szermierzy i sportowców Rosji, byłych i aktualnych, o wywieranie maksymalnej możliwej presji na własny rząd, parlament i prezydenta, aby doprowadzić do jak najszybszego zakończenia wojny.

В связи с продолжающейся в Украине войной Ассоциация польских ветеранов фехтования поддерживает обращение Союза польских писателей к российскому народу объявлено 26 февраля 2022 года. Просим также всех фехтовальщиков и спортсменов России, бывших и настоящих, оказать максимальное давление на собственное правительство, парламент и президента, чтобы как можно скорее положить конец войне.

In connection with the ongoing war in Ukraine, the Association of Polish Fencing Veterans supports the appeal of the Polish Writers Association to the Russian people of February 26, 2022. We also ask all fencers and athletes of Russia, past and present, to exert as much pressure as possible on their own government, parliament and president to bring the war to an end as soon as possible.

У зв’язку з війною, що триває в Україні, Асоціація польських ветеранів фехтування підтримує звернення Спілки польських письменників до російського народу від 26 лютого 2022 року. Ми також просимо всіх фехтувальників і спортсменів Росії, минулих і теперішніх, якомога сильніше тиснути на власний уряд, парламент і президента з метою якнайшвидшого припинення війни.