I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Regulamin punktacji

W ramach rozgrywek organizowanych przez SWPS prowadzone są 2 rodzaje rankingów:
1. Klasyfikacja Grand Prix Polski
2. Klasyfikacja Super five
Rankingi te są obliczane na podstawie wyników uzyskanych w ramach 5 turniejów rangi Grand Prix
Polski oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski.

ZASADY OBLICZANIA KLASYFIKACJI GRAND PRIX POLSKI
Podstawą do wyznaczenia rankingu Grand Prix Polski są wyniki uzyskane w ramach Indywidulanych
Mistrzostw Polski oraz cztery najlepsze wyniki uzyskane w ramach pięciu zawodów Grand Prix Polski.
Jeśli zawodnik nie wziął udziału w zawodach Grand Prix, zawody te automatycznie są traktowane jako
najgorszy uzyskany wynik i nie są uwzględnianie w klasyfikacji końcowej.

PUNKTY UZYSKANE ZA START W RAMACH GRAND PRIX POLSKI
Punkty rankingowe uzyskane w ramach zawodów Grand Prix Polski są sumą trzech składników:
1. Punktacji obliczonej na podstawie miejsca zajętego w zawodach;
2. Gratyfikacji za osiągnięcie kolejnych rund pucharowych;
3. Gratyfikacji za osiągnięte miejsce na podium.
Wartość każdego z tych składników zależy od liczby startujących w zwodach zawodników.
Wyznaczanie punktów za miejsce zajęte w zawodach:
Zgodnie z algorytmem EVF, punkty oblicza się następująco:

y = MP + (1-MP) * log(x)/log(N)

Gdzie:
y – liczba punktów do rankingu;
MP – Maximum Points – ustalona przez EVF liczba 50; co oznacza, że pierwszy zawodnik
otrzyma zawsze 50 punktów a ostatni 1; niezależnie od liczby startujących zawodników;
x – miejsce zajęte przez zawodnika w rozgrywkach
N – liczba startujących zawodników

Wyznaczanie punktów za osiągnięcie kolejnych rund pucharowych:
Za każdą osiągniętą rundę pucharową przyznawane jest 10 dodatkowych punktów

Wyznaczanie punktów za osiągnięte miejsce na podium:
Za zajęcie pierwszego miejsca na podium przyznawane są punkty wg następującego wzoru:

y=n*3∛N

Gdzie:
y – liczba punktów do rankingu

n – zajęte miejsce
N – liczba startujących zawodników

PUNKTY UZYSKANE ZA START W RAMACH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI
Dla zawodów ranking Mistrzostw Polski, algorytm jest taki sam jak dla zawodów rangi Grand Prix
Polski, ale otrzymana liczba punktów jest przemnażana przez współczynnik 1,2.

ZASADY OBLICZANIA KLASYFIKACJI SUPER FIVE
Do wyznaczenia klasyfikacji Super Five bierze się pod uwagę następujące wyniki uzyskane przez
zawodnika w turnieju, dla każdej fazy grupowej:
1. Współczynnik zwycięstw do rozegranych walk w grupie (V/M);
2. Liczba zadanych trafień w trakcie walk grupowych (TS);
3. Różnica między zadanymi o otrzymanymi trafieniami w trakcie walk grupowych (Ind);
Klasyfikacji Super Five ustalana jest na podstawie punktów będących sumą wyników uzyskanych przez
zawodnika we wszystkich zawodach, w których wziął udział w roku kalendarzowym. Np. dla
zawodnika, który wziął udział we wszystkich turniejach Grand Prix Polski oraz Mistrzostwach Polski,
punkty V/M są sumą punktów uzyskanych podczas 12 faz grupowych. Punkty TS oraz Ind liczone są
analogicznie.
Klasyfikację Super Five wygrywa zawodnik o najwyższej liczbie punktów V/M. Jeśli kilku zawodników
otrzyma taką samą liczbę punktów V/M, o kolejności decyduje najwyższa suma zadanych trafień TS, a
następnie najwyższa punktacja indywidualna.