I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Regulamin wyłaniania składów na Drużynowe Mistrzostwa Europy Weteranów 2024

 

REGULAMIN
STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI
WYŁANIANIA REPREZENTACJI
NA DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY WETERANÓW 2024
W PRZEJŚCIOWYM SEZONIE SPWS 2023/2024

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1 Reprezentantów kraju na Drużynowe Mistrzostwa Europy Weteranów (DMEW) powołuje Zarząd SPWS, na podstawie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

2. KRYTERIA I TERMINY POWOŁANIA REPREZENTACJI.

2.1 Podstawowymi kryteriami do wytypowania kandydatów do reprezentacji jest:
a) pozycja na liście klasyfikacyjnej SPWS „Kadra” uwzględniająca w przejściowym sezonie 2023/2024 (rozpoczynającym się w styczniu 2023 roku):
─ 6 najlepiej punktowanych Grand Prix Polski Weteranów (GPPW)
─ Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów (IMPW)
─ 3 najlepiej punktowane Puchary Europy Weteranów (PEW)
─ Indywidualne Mistrzostwa Europy Weteranów (IMEW)
spośród zawodów rozegranych pomiędzy 01.01.2023 a 03.03.2024.
b) zgoda kandydata do reprezentacji na start w zawodach.

2.3 Wybór składu osobowego drużyny.
a) W drużynie zgodnie z regulaminem EVF mają prawo startu drużyny 5 osobowe
w składzie których są zawodnicy:
─ z 1 oraz 2 kategorii wiekowej dla drużyny w kategorii Weteran,
─ z 3 oraz 4 kategorii wiekowej dla drużyny w kategorii Grand Weteran.
b) ilość zawodników z poszczególnych kategorii w składzie rekomenduje zarządowi SPWS selekcjoner, którym jest Kapitan drużyny, po konsultacjach z pozostałymi zawodnikami sklasyfikowanymi na listach SPWS uprawnionymi do startu.
c) Kapitan wybiera reprezentację spośród najwyżej sklasyfikowanych zawodników uwzględniając ich kolejność w klasyfikacji SPWS „Kadra”.

2.4 Wybór Kapitana drużyny:
a) Kapitanem drużyny jest zawodnik uprawniony do startu, który wyraził chęć udziału w mistrzostwach i który został wybrany na podstawie tajnego głosowania.
b) Prawo udziału w głosowaniu mają trzej pierwsi zawodnicy w każdej kategorii, którzy wyrazili chęć wyjazdu na mistrzostwa tj:
─ trzy pierwsze osoby w kategorii 1 oraz trzy pierwsze osoby w kategorii 2 dla drużyny w kategorii Weteran,
─ trzy pierwsze osoby z kategorii 3 oraz trzy pierwsze osoby z kategorii 4 dla drużyny w kategorii Grand Weteran,
wg klasyfikacji SPWS „Kadra” na 65 dni przed mistrzostwami,
c) W przypadku równej ilości głosów oddanych na kandydatów na kapitana o jego wyborze decyduje zarząd SPWS.
d) W przypadku braku zgody wybranego zawodnikana objęcie funkcji kapitana o składzie drużyny decyduje zarząd SPWS.

2.5 Wskazani przez Kapitana kandydaci do drużyny są zobowiązani do podania Zarządowi zgody na wyjazd w terminie co najmniej 55 dni przed zawodami.

2.6 Zarząd SPWS zatwierdza ostateczny skład reprezentacji i na 40 dni przed zawodami
i rekomenduje go do zatwierdzenia Polskiemu Związkowi Szermierczemu.

2.7 Zarząd PZS w przejściowym sezonie 2023/2024 kieruje się kryteriami określonymi
w „Zasadach powoływania kadry narodowej weteranów na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy” obowiązujący od 2022 roku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu SPWS.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1 Decyzja Zarządu SPWS o powołaniu reprezentacji jest decyzją ostateczną.

3.2 W przypadkach losowych, Zarząd może dokonać korekty w składzie reprezentacji powołując do niej zawodników z listy zarekomendowanej prze kapitana drużyny.

 

Załącznik:

Zasady powoływania kadry narodowej weteranów na mistrzostwa świata
i mistrzostwa Europy

Na podstawie art. 13.1 pkt. 3 ustawy o sporcie z dn. 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857) Zarząd Polskiego Związku Szermierczego ustala następujące zasady powoływania kadry narodowej weteranów.

1. Polski Związek Szermierczy ma wyłączne prawo do powołania kadry narodowej i określenia składu reprezentacji na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy weteranów we wszystkich kategoriach wiekowych.
2. Powołanie kadry następuje na podstawie wniosku stowarzyszenia weteranów, które jest członkiem PZS. Wniosek taki powinien zawierać listę kandydatów do kadry narodowej weteranów w odpowiednich kategoriach wiekowych oraz uzasadnienie zgłoszonych propozycji. Uzasadnienie powinno w szczególności opierać się na liście klasyfikacyjnej prowadzonej przez stowarzyszenie weteranów na podstawie wyników uzyskanych w rozgrywkach weteranów w danym sezonie, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi stowarzyszenia.
3. Wniosek o powołanie kadry narodowej powinien być zgłoszony nie później niż na 30 dni przed mistrzostwami, w związku z którymi powoływana jest kadra narodowa weteranów.
4. Uchwałę w sprawie powołania kadry narodowej weteranów w zgłoszonych kategoriach wiekowych podejmuje Zarząd Polskiego Związku Szermierczego. Przy podejmowaniu uchwały Zarząd będzie się kierował wnioskiem stowarzyszenia weteranów i zgłoszonymi w nim propozycjami kandydatów do kadry.
5. W przypadku zgłoszenia wniosku przez więcej niż jedno uprawnione stowarzyszenie weteranów, proponowane listy kandydatów będą rozpatrywane łącznie, przy uwzględnieniu aktualnej formy sportowej kandydatów.
6. Uchwała w sprawie powołania kadry narodowej weteranów będzie podjęta nie później niż na dwa tygodnie przez mistrzostwami.
7. Zasady powoływania kadry narodowej weteranów przyjęte w niniejszej uchwale obowiązują od sezonu 2022.