I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Regulamin – słów parę

Krótka informacja o ustaleniach zarządu SPWS dotyczących zmian w Regulaminie SPWS,
który będzie obowiązywał do 31.12.2022 roku.

1. Kadra na zawody międzynarodowe wyłaniana będzie tylko z grona członków
SPWS.

2. Do ustalenia składu kadry brana będzie w pierwszej kolejności aktualna klasyfikacja
Grand Prix Polski. W drugiej kolejności wpływ na skład kadry będzie miała
klasyfikacja SuperFive, potem miejsce na listach międzynarodowych. Ostateczny
skład kadry będzie rekomendować zarządowi komisja kwalifikacyjna powołana
przez zarząd, po uwzględnieniu ww. klasyfikacji oraz na podstawie ustaleń z
kandydatami do kadry.

3. Klasyfikacja za rok 2021 pozostaje na dotychczas obowiązujących zasadach przy
założeniu, że punkty osiągnięte w poszczególnych Grand Prix oraz Mistrzostwach
Polski w 2021 roku zostają zastąpione przez punkty zdobyte w analogicznych
zawodach w 2022 roku. Przejście do wyższej kategorii wiekowej następuje z
początkiem roku kalendarzowego, z zachowaniem dotychczasowej punktacji w
nowej kategorii.

4. W 2022 roku wprowadzona zostaje punktacja oparta na zasadach obowiązujących
w EVF. Tabela w załączeniu.

5. Punkty zdobyte w Mistrzostwach Polski mnożone będą przez indeks 1,2.

6. Punkty z listy EVF nie są doliczane do listy krajowej i stanowią odrębną listę
obrazującą ranking danego zawodnika na listach międzynarodowych, stanowiąc
aspekt do rozpatrzenia pod względem ewentualnego powołania do kadry
weteranów na Mistrzostwa Europy i Świata.

7. Prawo startu w Grand Prix oraz Mistrzostwach Polski weteranów mają weterani
oraz amatorzy, którzy ukończyli 30 rok życia (wg roku urodzenia).

8. Zawodnicy którzy opłacili składkę członkowską, oraz wypełnili zaktualizowaną
deklarację SPWS, stając się tym samym członkiem naszego stowarzyszenia,
opłacają startowe za zawody wg dotychczasowych zasad. Pozostali uczestnicy
opłacają startowe powiększone o 50%. Kwota zwiększająca startowe zostanie
przeznaczone na cele statutowe SPWS.

Składkę członkowską można opłacać w formie gotówkowej od pierwszych zawodów
Grand Prix w Lesznie, oraz na konto stowarzyszenia od dnia jego otwarcia o czym
zarząd poinformuje osobnym komunikatem. Zaktualizowane deklaracje
członkowskie będą niebawem dostępne na naszej stronie internetowej oraz na
zawodach.

Zarówno klasyfikacja mężczyźn jak i kobiet, odbywa sie na tych samych zasadach, w ramach wszystkich kategorii wiekowych.

 

tabela punktowa

Punktacja (1)