I Puchar Grand Prix Polski Leszno
2022-02-19 11:00
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Plac Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno (wejście od Jana Pawła II)
Leszno
IV Grand Prix Polski Weteranów Szermierki w Toruniu
2021-11-27 11:00
Hala Szermiercza „TAF” 87-100 Toruń ul Majdany 1a
Toruń
Zobacz pozostałe

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

15 stycznia 2022 roku, z wykorzystaniem platformy internetowej webex, odbyły się obrady nadzwyczajnego walnego zebrania członków Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki. Udział w spotkaniu wzięło 51 osób. Zgodnie z porządkiem obrad wybrano przewodniczącego spotkania, komisję skrutacyjną oraz zaakceptowano sposób internetowego głosowania. Prezes zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności za okres 2021 roku. W długim przemówieniu, można było usłyszeć o osiągnięciach, wielkości i jakości wykonanej pracy na rzecz propagowania szermierki weteranów a także o zagrożeniach i wyzwaniach na następne lata. W merytorycznej dyskusji, prowadzonej w przyjaznej atmosferze, zawarto wiele ciekawych uwag, nad którymi warto się pochylić w najbliższej przyszłości. Kolejnym krokiem, zgodnie z porządkiem obrad, było złożenie dymisji przez zarząd oraz komisję rewizyjną i taki wniosek został zaakceptowany w drodze głosowania. Aby zapewnić ciągłość pracy stowarzyszenia, wybrano nowy zarząd oraz skład komisji rewizyjnej.

Składamy wyrazy podziękowania dla dotychczasowego zarządu, za wkład pracy dla weterańskiej społeczności, za to co udało się zrealizować i za złożoną obietnicę pomocy w pracy nowych władz stowarzyszenia. Nowemu zarządowi życzymy wytrwałości, zaangażowania i powodzenia w realizacji planów.
Skład nowego zarządu SPWS przedstawia się następująco:
Andrzej Furmaniak – prezes zarządu
Michał Zabłocki – vice prezes zarządu
Wanda Walecka – członek zarządu, skarbnik
Krzysztof Ćwioro – członek zarządu, sekretarz
Marcin Ganszczyk – członek zarządu.

Nad meandrami pracy Zarządu czuwać i oceniać będzie Komisja Rewizyjna w składzie:
Mariusz Dudek, Sergiusz Haśko oraz Artur Betleja.
SPWS to nasza wspólna społeczność, dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnego jej rozwijania. Powołane zostały grupy robocze (komisje), które będą zajmowały się wybranymi płaszczyznami naszej szermierczej działalności. Komisje mają charakter otwarty i jesli znajdziecie jakiś własny obszar, w którym wasze doświadczenie i wiedza mogą się realizować i jednocześnie pomóc nam wszystkim, serdecznie zapraszamy.
Aktualny skład komisji:
  • Komisja ds. regulaminu: Jerzy Wylęgała, Mariusz Krzemiński
  • Komisja ds. sportowych: Paweł Krawczyk, Wojciech Adamczewski
  • Komisja ds. kontaktów zagranicznych: Mariusz Pokrzywa, Tomasz Surowiec
  • Komisja ds. promocji: Mariusz Wingrowicz, Wojciech Ossowski
  • Komisja ds. dyscyplinarnych: Andrzej Borkowski, Ireneusz Kostrzewa
  • Komisja ds. informacji: Małgorzata Sadowska, Maciej Drapella